top of page

Algemene Voorwaarden

 • Aanbod webshop​

  • het assortiment in onze webshop wordt handmatig bijgehouden. Het is mogelijk dat de gepubliceerde beschikbaarheid niet overeenkomt met de werkelijke beschikbaarheid. Wielen kunnen over het algemeen wel in backorder worden gezet met een bepaalde levertijd.​

  • aangeboden wielsets kunnen worden geleverd vanuit een extern magazijn van één van onze leveranciers. Het ontvangen pakket kan dan ook andere afzendergegevens hebben dan je verwacht.

  • Gekochte wielsets kunnen vóór uitlevering worden na-gespannen in het atelier van Etappe Cycling. Hierdoor kan de levertijd iets langer oplopen.

 • Reparaties wielen

  waar mogelijk worden de wielen in de eigen werkplaats in Hasselt gerepareerd. Indien noodzakelijk wordt dit uitbesteed aan één van onze externe partners. Dit kan tot gevolg hebben dat we een ander leveradres doorgeven.​

  • Etappe Cycling geeft 2 jaar garantie op verlies van spaakspanning en mechanische defecten. Dit heeft betrekking op spontaan spanningsverlies, zonder externe inslagen/aanrijdingen van buitenaf.
  • Draaiende onderdelen die aan slijtage onderhevig zijn, zijn uitgezonderd van garantie. Raadpleeg ook de garantievoorwaarden van Shimano en andere fabrikanten.

Retourbeleid

 • Er geldt een bedenktijd van 14 dagen na aankoop van de gekochte producten. Tot die tijd kunnen de producten worden geretourneerd, waarbij de verzendkosten voor rekening zijn van de koper.

 • Voor producten die specifiek op maat zijn gemaakt geldt een uitzondering op het retourbeleid. Een op maat gemaakt product kan dan ook niet, zonder overleg, worden geretourneerd.

 • Op al onze producten, met uitzondering van hierboven beschreven, geldt een garantietermijn van 2 jaar. Schade door oneigenlijk gebruik of door een te verwachten slijtage, vallen buiten deze garantieregeling en worden dus niet gecompenseerd.

 • Producten die binnen de garantieregeling worden geretourneerd, worden vervangen door een gelijkwaardig product of het bedrag dat er voor betaald is wordt terugbetaald aan de consument.

Retourbeleid Terrano LLC (Terrano Q)

 • Voor producten van Terrano LLC, zoals de Terrano Q, gelden de garantievoorwaarden, zoals beschreven op de website van de producent, https://www.terranosystems.eu/terms-2/

 • Het product moet binnen 30 werkdagen na afgifte van de RMA worden geretourneerd naar het magazijn van Terrano. De klant moet de retourzending laten goedkeuren door Terrano door contact op te nemen met support@https://www.terranosystems.eu. Het is ook mogelijk de correspondentie te laten geschieden via Etappe Cycling. Alle producten moeten worden verpakt in de originele, ongemarkeerde verpakking, inclusief alle accessoires, handleidingen, documentatie en registratie die bij het product zijn geleverd.  Gebruikte producten kunnen niet worden geretourneerd voor restitutie.

BEPERKTE GARANTIE

Terrano LLC (“Terrano”) verleent hierbij de volgende garantievoorwaarden aan eindgebruikers van het Terrano-XT-communicatiesysteem (het “Product”).

Uw Product is gegarandeerd vrij van defecten in materiaal of vakmanschap gedurende één jaar vanaf de datum van aankoop (bewijs van verkoopbon vereist).

 

Binnen deze periode zal Terrano, naar eigen goeddunken, onderdelen repareren of vervangen die bij normaal gebruik defect raken. Dergelijke reparaties of vervangingen worden kosteloos uitgevoerd voor de eindklant voor onderdelen of arbeid, op voorwaarde dat de klant verantwoordelijk is voor eventuele transportkosten heen en weer.

 

Deze garantie is niet van toepassing op: (i) cosmetische schade, zoals krassen, deuken en deuken; (ii) verbruiksartikelen, zoals batterijen, tenzij productschade is ontstaan ​​als gevolg van materiaal- of fabricagefouten; (iii) schade veroorzaakt door een ongeluk, misbruik, verkeerd gebruik, water, overstroming, brand of andere natuurrampen of externe oorzaken; (iv) schade veroorzaakt door service uitgevoerd door iemand anders dan Terrano of een niet-geautoriseerde derde partij; of (v) schade aan een Product dat zonder schriftelijke toestemming van Terrano is aangepast of veranderd, of (vi) schade aan een product dat is aangesloten op stroom- en/of datakabels die niet door Terrano zijn geleverd. Bovendien behoudt Terrano zich het recht voor om garantieclaims te weigeren tegen producten of diensten die zijn verkregen en/of gebruikt in strijd met de wetten van welk land dan ook. Dit product is uitsluitend bedoeld voor gebruik als communicatiesysteem en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.

Toegankelijkheidsverklaring voor Etappe Cycling

 

Dit is een toegankelijkheidsverklaring van Etappe Cycling.

 

Conformiteitsstatus.

De Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) definieert eisen voor ontwerpers en ontwikkelaars om de toegankelijkheid voor mensen met een handicap te verbeteren. Het definieert drie niveaus van conformiteit: niveau A, niveau AA en niveau AAA. Etappe Cycling is gedeeltelijk conform WCAG 2.1 niveau AA . Gedeeltelijk conform betekent dat sommige delen van de inhoud niet volledig voldoen aan de toegankelijkheidsnorm .

 

Feedback

 

Wij zijn blij met uw feedback over de bereikbaarheid van Etappe Cycling . Laat het ons weten als u toegankelijkheidsbarrières tegenkomt op Etappe Cycling :

Telefoon: +31622118408

E-mail: contact@etappecyclingtours.com

 

Formele klachten

Bij klachten streven we ernaar om binnen 2 werkdagen te reageren.Formele goedkeuring van deze toegankelijkheidsverklaring

 

Deze Toegankelijkheidsverklaring is goedgekeurd door:

Etappe Cycling

Harold Voerman

Eigenaar Etappe Cycling

bottom of page